Fore Kazıklı Temeller

FORE KAZIKLI TEMELLER

  • Zemin yüzeyi veya tabakalaşmanın çok eğimli olması

  • Yapının hemen altındaki zemin tabakalarının çok yumuşak veya gevşek olması

  • Yapının yer alacağı alandaki zemin tabakalarının büyük farklılıklar göstermesi

  • Üniform olmayan, küçük alanlara yoğunlaşmış yük aktaran yapılar

  • Yeterli taşıma gücüne sahip zemin tabakalarının yüzeysel temel için ekonomik olmayacak kadar derinde olması

  • Büyük yatay veya eğimli yük aktaran yapılar

  • Statik sistemleri veya fonksiyonları bakımından toplam veya farklı oturmalara hassas yapılar (oturma) durumlarında gerekli olabilir.

  •